HONOR spol.s r.o.

 


Úvod > Aktivní Bleskosvod DAT CONTROLER® PLUS

Katalogový list aktivního bleskosvodu DatControler+ v PDF

Představujeme Vám nejprogresivnější systém ochrany objektů před bleskem.
Hlavní charakteristikou aktivního bleskosvodu DAT-CONTROLER je vytvoření vzestupného kanálu dříve, než je vytvořen okolními objekty. Tato charakteristika se nazývá průměrný časový zisk při vytváření vzestupného kanálu a je laboratorně měřitelná. Tento zisk determinuje prostor ochrany pro každý model bleskosvodu.

PRINCIP ČINNOSTI při vzniku bleskového výboje

Za jasného počasí bez bouřkových mračen je hodnota elektrického pole atmosféry velmi nízká. Vzniku blesku předchází zvýšení tohoto elektrického pole na více než 10 kV / m2. Tato přírodní energie se shromažďuje v kondenzátoru spouštěcího obvodu aktivního bleskosvodu DAT - CONTROLER, který se automaticky přepne do aktivního režimu.

Přiblížení bleskového výboje vyvolá náhlé zvýšení intenzity okolního elektrického pole, a to způsobí vznik oblasti s rizikem úderu blesku. Je - li tato oblast uvnitř prostoru ohraničeném kruhem o poloměru Rp (viz tabulka), řídící obvod aktivního bleskosvodu zareaguje a sepne výkonový stupeň. Ten umožní vybití kondenzátoru spouštěcího obvodu směrem k sestupujícímu bleskovému výboji. Tím je určena bezpečná řízená vybíjecí cesta bleskového výboje do země.

DAT - CONTROLER nepotřebuje žádná vnější přídavná zařízení. Atmosférická elektřina je jeho jediným zdrojem energie. Celá soustava se skládá pouze z aktivního jímače, svodu a uzemnění.

ÚČINNOST Aktivního bleskosvodu:
DAT-CONTROLER blesk nepřitahuje, ale bezpečně jej svede do země, protože zavčas vytvoří vzestupný kanál,kterým ovlivní dráhu a místo dopadu blesku a tím zabrání zranění a poškození majetku.

realizace-bleskosvody.php