HONOR spol.s r.o.

 

Úvod > Venkovní svítidla >
Multikonfigurační optika "DIAMANTOVÁ OPTIKA"
Ke stažení v PDF
Katogový list strana 1 - Katalogový list strana 2

Ve všech svítidlech je instalována mezinárodně patentovaná multifunkční optika nové generace s názvem DIAMANTOVÁ OPTIKA. Je to soustava čtyř nezávisle nastavitených lomených zrcadel, která umožňuje upravit vyzařovací diagram svítidla podle mista instalace.

Systém DIAMANTOVÁ OPTIKA umožňuje budovat osvětlení pouze po jedné straně komunikace a použít menší počet svítidel s nižším příkonem. Tím dochází k výrazným úsporám stavebních nákladů na rozvodu kabelů, vlastní kabeláže a provozních nákladů.

Běžně používaná svítidla

mají vestavěný dvoupaprskový reflektor, který vytváří vyzařovací charakteristiku podobnou dvěma prstům. Tento diagram přibližně odpovídá normální a rovné komunikaci. Avšak určitá část vyzářeného světla vždy dopadá mimo určenou oblast a způsobuje světelné znečištění. Některé typy svítidel umožňují pohyb světelného zdroje uvnitř reflektoru. Tak lze částečné ohýbat prsty vyzařovací charakteristiky a přizpůsobit se šířce komunikace (viz obr. 1). Nikdy ale nedochází ke změně jejího tvaru.

Na obrázku 2 jsou zobrazeny tři z mnoha efektivních kofigurací Diamantové optiky

a) Diamantová optika směruje světlo převážně na komunikaci podobně jako konvenční dvoupaprskový reflektor, ale navíc se zvýšenou hladinou osvětlenosti na chodnících.

b) Světlo je rozloženo do šířky po obou stranách svítidla.

c) Světlo je rozloženo rovnoměrně okolo svítidla.
a.gif(673 b) a) Široký obdélník:
slouží k osvětlování
širokých komunikací
náměstí a parkovišť.
b.gif(657 b) b) Podlouhý obdelník:
používá se k osvětlování
přímých komunikací.
Umožňuje zvětšit rozestupy
mezi svítidly.
b.gif(657 b) c) Čtverec:
vhodný k osvětlování
rozlehlých prostranství
jako například pěší zóny a parkoviště.

Mezi těmito konfiguracemi je mnoho dalších nastavení, které dovolují jemné přizpůsobení tvaru vyzařovací charakteristiky svítidla charakteru osvětlované plochy. Vždy je možno dosáhnout úsporného nastavení.


Běžné dvoupaprskové refektory nejsou schopny takové flexibility.

obr.1
Běžný dvoupaprskový reflektor - 3 polohy výbojky
obr1.gif(8 kb)     diamantova_optika/obr.2
Multifunkční optika - 3 nastavení reflektoru
obr2.gif(8 kb)

Multifunkční optika - stručná pravidla použití

Konfigurace reflektorů
Izoluxový diagram
Vizualizace
 
k1.gif(3 kb) i1.gif(3 kb) v1.gif(4 kb) Konfugurace reflektoru: 10/10
Oba páry zrcadel jsou nastaveny na 10°. Vyzařovací charakteristika je téměř symetrická.

Použítí: Je-li svítidlo umístněno ve středu osvětlované plochy - osvětlování pasáží nákupních center, cest v parcích anebo parkovišť.
k2.gif(3 kb) i2.gif(3 kb) v2.gif(4 kb) Konfugurace reflektoru: 31/35
Oba páry zrcadel jsou zcela uzavřeny. Konfigurace vhodně nahrazuje dvě běžná svítidla na jednom stožáru.
Použití:
Užitečné nastavení pro osvětlování veřejných prostranství, parkovišť nebo pěších zón.
k3.gif(3 kb) i3.gif(4 kb) v3.gif(4 kb) Konfugurace reflektoru: 5/25
je vhodná k osvětlení běžných komunikací z jedné strany při zachování požadavků na osvětlenost obou chodníků.
k4.gif(3 kb) i4.gif(3 kb) v4.gif(4 kb) Konfugurace reflektoru: 5/35
Podobně jako konfigurace 5/25, ale pro širší komunikace.
k5.gif(3 kb) i5.gif(4 kb) v5.gif(4 kb) Konfugurace reflektoru: 10/35
zlepšuje osvětlení za svítidlem.
k6.gif(3 kb) i6.gif(3 kb) v6.gif(4 kb) Konfugurace reflektoru: 10/25
jeurčena pro osvětlení komunikací s chodníkem pouze po jedné straně svítidel.

Přesné nastavení mutifunkční optiky je určeno výpočetním programem v rámci dodávky.

Technická data izoluxových diagramů: čiré zasklení svítidla, čirá výbojka 70 W HPS 6,7 klm, montážní výška 6 m, udržovací činitel 1