HONOR spol.s r.o.

 


Úvod > Dopravní značení > Dopravní deformovatelný prosvětlovaný majáček (600 mm)
Ke stažení v PDF
Katalogový list
Návod na motáž neprosvětlený
Návod na motáž prosvětlený
Návod na motáž ostůvku

CERTIFIKÁT VÝROBKU VYDÁN: OZNÁMENÝ SUBJEKT č. 1388

Popis:
Výstražný deformovatelný dopravní prosvětlovaný majáček je dopravní značení přispívající k bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu svojí dobrou viditelností a opakovatelnou deformovatelností třídy IR 3, kterou dosahuje jako jediný výrobek na českém trhu. Po nárazu zůstává majáček zpravidla neporušený, vrací se do původní polohy a je nadále plně funkční. Při nárazu dochází k ohybu majáčku, nedojde k jeho oddělení a porušení, takže nevzniknou žádné ostré hrany, které jsou nebezpečné pro chodce či řidiče. Také vozidlo zůstává nepoškozeno. Majáky prošly náročnými zkouškami akreditované zkušebny a na základě těchto zkoušek byl vydán certifikát č. 208/C5a/2006/10.2. a č.208/C5a/2008/7.2


POUŽITÍ:
  •  zvýraznění přikázaného směru jízdy v křižovatkách a na kruhových objezdech
  •  zvýraznění přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti
  •  zvýraznění směru objíždění nástupních ostrůvků
  •  zvýraznění nebezpečných míst
  •  zlepšení orientace na parkovištích, čerpacích stanicích, apod.

MATERIÁL KORPUSU: -mrazuvzdorný, nehořlavý plast s hladkým povrchem a trvalou pamětí, plně recyklovatelný
Majáky se umisťují v řadě států EU. V České a Slovenské republice jsou instalovány již od roku 1995, např. v Brně, Praze, Olomouci, Hradci Králové, Ostravě a v řadě dalších měst.
Typ výrobku
Název výrobku
Grafika
Příslušenství
T03-01 Prosvětlovaný deformovatelný maják 600 mm se zalisovanou grafikou, činná plocha značky prosvětlená, barva korpusu bílá C4a, C4b, C4c Světelná skříň
pro 3x23W
T03-01F Neprosvětlený deformovatelný maják 600 mm s retroreflexní grafikou, barva korpusu bílá C4a, C4b, C4c Základový rám
T03-01FL Neprosvětlený deformovatelný maják 600 mm s retroreflexní grafikou s prosvětleným tělem,barva korpusu bílá C4a, C4b C4c Světelná skříň
pro 3x23W
T03-01YF Neprosvětlený deformovatelný maják 600 mm s retroreflexní grafikou, barva korpusu žlutá C4a, C4b C4c Základový rám
T03-01YFL Neprosvětlený deformovatelný maják 600 mm s retroreflexní grafikou s prosvětleným tělem, barva korpusu žlutá C4a, C4b C4c Světelná skříň
pro 3x23W
OP01 Pozinkovaný ostrůvek    

Grafika:
Standardni: symbol dopravní značky C4a, C4b a C4c a směrovací deska Z4

Majáky jsou schváleny Ministerstvem dopravy a umísťují se podle Technických podmínek 174 vydaných Ministerstvem dopravy, Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích a Zásad bezpečného utváření pozemních komunikací vydaných Centrem dopravního výzkumu v Brně. Majáky byly certifikovány akreditovanou zkušebnou, číslo certifikátu: 208/C5a/2006/10.2